Anadolu uygarlıkları binlerce yıldır, kültürel, siyasal ve toplumsal yapılarını bu topraklardan kazıp çıkardıkları mermerle yarattıkları kentlere, anıtlara, yollara kazıdılar. İnsanoğlunun yerleşik yaşamı seçtiği ilk günlerden beri yaşadığı Anadolu, her karışında bu öykünün izlerini barındırıyor.

    Bu "yerleşme" öyküsünün ana kahramanı olan "Mermer" ise, Anadolu insanının neolitik çağlarda ırmakların sürüklediği çakıllarla yaptığı barınaklar, Bronz, Hitit ve Frig dönemlerinde yerini kireçtaşıyla inşa edilen yapılara bıraktı. Bugün Anadolu’nun tarihini anlamak, mermerin sessizce anlattıklarını dinlemekle mümkün..

 
Aydın Mermer Hizmet Politikası
Yapılan hesap ve tahminlere göre, dünyada yıllık mermer üretimi 550.000 ila 650.000 m3 civarındadır (1993). Dünyada belli başlı mermer üreten ülkeler: İtalya, ABD, Fransa, Portekiz, Batı Almanya, Türkiye, Belçika, İsviçre, Yugoslavya, Yunanistan, Avusturya ve İspanya'dır. Fransa, İtalya, Belçika, İspanya mermer yönünden zengindir. Uruguay renkli mermerleri ile ünlüdür.